Tamamlanan Tezler
Adı Soyadı Tez Konusu Danışmanı Tarih
Emine Müge TUNCA Denetimli Serbestlik ProgramındanYararlanan KişilerinKişilik Özelliklerinin 'Davranış inhibisyon Sistemi/Davranış Aktivasyon Sistemi'Ölçeği ve 'Eysenck Kişilik Envanteri-Gözden Geçirilmiş Kısa Formu' Üzerinden Araştırılması Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 2016
Kader SÖNMEZ Genç Nüfusta Kullanımı Yaygın Olan Amfetamin Türevlerinin (Ekstazi) İdrarda GC-MS ile Tayini Doç. Dr. Serap A. AKGÜR 2016
Sevim Berrin İNCİ Esrar Bağımlılarında Algılanan Ebeveyn Kabul Reddinin, Psikolojik Uyumları ve Yetişkindeki Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. A. Ender ALTINTOPRAK 2015
Shahrzad Ganji GARGARİ Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Üç Farklı Fakülte Öğrencilerinin Alkol ve Madde Bağımlılığına Yönelik Damgalamaları Prof. Dr. Yusuf ALPER 2015
SEVİL YÖRÜK ERBEKLİ Madde Kullanım Bozuklukları Olan Fanatik Futbol Taraftarlarında Çocukluk Çağı Travması, Benlik Saygısı ve Kişilik Bozukluklarının Araştırılması Doç. Dr. Zeki YÜNCÜ 2014
GÖZDE PINARCI Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama, Patolojik Kumar Bağımlılığı ve İlişkili Karakter Özellikleri Prof. Dr. Hayriye ELBİ 2014
MELİSHAN DEMİREL Şiddet Gören Kadınlarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanımının Araştırılması Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 2014
NURDAN ÖZOLGUN KURT Meslek Lisesi Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Bilişsel Yetenek ve Dikkat Becerilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 2014
ALEV AKTAŞ Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanım Yaygınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Serap A. AKGÜR 2013
DEMET HAVAÇELİĞİ ATLAM Partner İlişkilerindeki İlişki Bağımlılığının Ebeveyn Bağlanma Stilleri ve Madde Kullanımı İle İlişkisi. Doç. Dr. Zeki YÜNCÜ 2013
DİLEK ÖKER KELEŞ Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle Denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan ergen ve yetişkin bireylerin kaygı ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi Doç. Dr. Serap A. AKGÜR 2013
FATMA DİLEK GÜRBÜZ Gebelikte Sigara, Alkol ve Kafein Kullanım Yaygınlığının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Serap A. AKGÜR 2013
ŞENAY GÜLER AKIN Yasadışı Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulan Ergen Ve Yetişkin Bireylerin Motivasyon Durumlarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Serap A. AKGÜR 2013