Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans

Eğitim dili %100 Türkçe'dir.

Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşulları
Lisans mezunu olmak.

Program Bilgileri

  • Program, 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur.
  • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.00 (Harf olarak CC) olmalıdır.
  • Seminer dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
  • Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi en az 4, en çok 6 yarıyıldır.
  • Öğrenci, programı, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyılda tamamlayabilir.

Dersler

Dersin Adı

(T U) Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

Dersin Türü

Madde Kullanım Bozuklukları

(4 0) 4

8

Z

Bağımlılık Hukuğu ve Etik

(2 0) 2

4

Z

Bilimsel Araştırmanın Temelleri

(2 0) 2

3

Z

Psikopatoloji

(2 2) 3

8

S

Sağlık Bilimlerinde Araştırma

(2 0) 2

6

S

Stresle Başa Çıkmada Psikofizyolojik Yöntemeler

(2 0) 2

4

S

İnsan ve Yaşam

(2 0) 2

4

S

Bağımlılık Nörofizyolojisi

(2 0) 2

4

S

Bağımlılıkta Tedavi Yöntemleri

(2 2) 3

8

S

Diğer Bağımlılıklar

(2 0) 2

4

S

İstatistiksel Analiz Teknikleri

(2 0) 2

4

S

Motivasyonel Görüşmeler

(2 2) 3

8

S

Bağımlılıkta Kısa Müdahaleler

(3 0) 3

5

S

Bağımlılık Sosyolojisi

(2 0) 2

4

S

Bağımlılıkta Bilişsel Davranışçı Terapiler

(2 0) 2

4

S

Seminer

-

6

-

Tez Çalışması

26

-

Uzmanlık Alan Dersi

-

4

-