Toksikoloji Yüksek Lisans

Eğitim dili %100 Türkçe'dir.

Toksikoloji Yüksek Lisans

Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşulları
Fen ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda lisans mezunu olmak

Program Bilgileri

  • Program, 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur.
  • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.00 (Harf olarak CC) olmalıdır.
  • Seminer dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
  • Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi en az 4, en çok 6 yarıyıldır.
  • Öğrenci, programı, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyılda tamamlayabilir.

Dersler

Dersin Adı

(T U) Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

Dersin Türü

Madde Kullanım Bozuklukları

(4 0) 4

8

Z

Toksikolojinin Temel Kavram ve Prensipleri

(2 0) 2

4

Z

Madde Kullanımında Toksikolojik Değerlendirme

(2 2) 3

10

Z

Bilimsel Araştırmanın Temelleri

(2 0) 2

3

Z

Madde Bağımlılığında Enstrümental Analiz

(3 2) 4

10

S

Temel Analitik Kimya

(2 0) 2

6

S

Organik Kimya

(2 0) 2

4

S

Kötüye Kullanılan Maddelerin Toksikokinetiği

(2 0) 2

4

S

Genel Farmakoloji

(2 0) 2

4

S

Bağımlılık Nörofizyolojisi

(2 0) 2

4

S

Bağımlılık Hukuku ve Etik

(2 0) 2

4

S

Toksikolojik Analiz Yöntemleri 1

(2 0) 2

4

S

Analiz Yöntemlerinin Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği

(2 2) 3

8

S

Toksikolojik Analiz Platformları

(3 0) 3

8

S

Bağımlılıkta Bilişsel Davranışçı Terapiler

(2 0) 2

4

S

Seminer

-

6

-

Tez Çalışması

26

-

Uzmanlık Alan Dersi

-

4

-